A jQuery plugin to make dates nicer to read for humans.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Andrew Chilton d222f5dbfb Make the humanify dates nicer 10 lat temu
Makefile Initial go at the code 10 lat temu
README Initial Repository 10 lat temu
jquery.humanify.js Make the humanify dates nicer 10 lat temu
jquery.humanify.min.js Make the humanify dates nicer 10 lat temu

README

Humanify - A jQuery plugin to make dates nicer to read for humans