Small, simple script to deploy small simple websites, without real packaging. Really, it's a bit silly. But useful.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Andrew Chilton f4bdaa0aea Slight Makefile adjustment 1 år sedan
Makefile Slight Makefile adjustment 1 år sedan
ReadMe.md Fix up which servers get this script 1 år sedan
deployer.pl Let make do any build step required 1 år sedan

ReadMe.md

Deployer

A small and simple script to help you install stuff on a server.

It isn’t Debian packaging. It isn’t Docker. It’s really just to help me, a little bit.

Packages

sudo apt-get install   \
 libmodern-perl-perl   \
 libconfig-simple-perl  \
 libfile-slurp-perl   \
 libipc-run3-perl    \
 libjson-any-perl

(Ends)